Besøksfilmer for Returkraft AS

Da Returkraft ble oppført på Langemyr i Kristiansand, ønsket utbyggerne å dokumentere utbyggingen, som var den største miljøsatsingen i landsdelen noensinne. Sanden Media fulgte prosessen jevnlig fra kontrakten ble inngått, til bygget var tatt i bruk. Resultatet ble en informasjonsfilm som blir vist for ulike grupper som besøker anlegget.

Videoer

© Sanden Media AS. Nettsiden er utviklet av Tress Design

^