Otra Kraft - Sarvsfossutbyggingen

For første gang på 30 år ble det bygget en enorm betongdam i forbindelse med et norsk vannkraftsprosjekt.
Otra kraft hyret oss til å lage flere filmer underveis i byggeprosjektet rundt Sarvsfossen. Filmene ble blant annet brukt på
prosjektets facebookside og inn mot media.

Hovedfilmen fra prosjektet ligger på Otra Krafts facebookside.


© Sanden Media AS. Nettsiden er utviklet av Tress Design

^