KS – Læringsnettverk for Rus/Psykiatri

Cathrine er en av mange som har fått god oppfølging og hjelp av OBS teamet i Stavanger. OBS teamet jobber på en måte som er eksempel for andre kommuner. I dette filmprosjektet har Sanden Media i samarbeid med KS og Læringsnettverket for Rus/Psykiatri i Rogaland, sett på flere gode eksempler på god samhandling for denne gruppen pasienter. 


© Sanden Media AS

^