KS Folkevalgtopplæringen

Å være folkevalgt i en norsk kommune eller en fylkeskommune er en viktig oppgave. Hvert fjerde år skal over 10 000 folkevalgte få opplæring i hvordan enn kommune egentlig virker. Til dette bruker KS et folkevalgtopplæringsprogram. For kursene som ble kjørt etter valget i 2015 laget Sanden Media en omfattende filmpakke til bruk i denne opplæringen. 


© Sanden Media AS. Nettsiden er utviklet av Tress Design

^